Lid worden

Wij nodigen jou van harte uit om lid te worden van onze vereniging. Iedere volwassene kan lid worden van TIE-Break. De contributie voor het seizoen 2020 is € 185,-. Het seizoen loopt van maandag 14 maart t/m 27 september 2022. Hiervoor krijg je een parkkaart voor het zomerseizoen en vele uren speelplezier en gezelligheid. TIE-Break biedt ruime speelmogelijkheden op alle dagen behalve vrijdag.

Wil je een keer komen meespelen voordat je besluit om lid te worden? Bezoek dan onze hussels. Deze zijn minimaal één maal per maand en worden vermeld in de activiteitenkalender. Bij de start van het seizoen is er een welkomsthussel voor nieuwe leden.

Heb je interesse om met ons te komen te spelen?  Stuur een e-mail naar het bestuur of bel met:

  • Gerard van Erp (voorzitter) op 070 -3263409
  • Rob Ras (penningmeester) op 06 – 52553653

Besluit je lid te worden vul dan het Aanmeldingsformulier TIE-Break  in en stuur het naar bestuur@tie-break-leidschendam.nl of lever het in bij één van de bestuursleden.

Wie zijn wij?

TIE-Break is een tennisvereniging met ca. 50 leden die november 2017 is ontstaan door het samengaan van TVL en Après tennis. Wij hebben op onze banen ruimte voor groei naar 95 leden en ook nog mogelijkheid voor baanuitbreiding. TIE-Break is vooral een gastvrije en gezellige vereniging waar recreatief getennist wordt. De meeste leden zijn dertigers t/m zestigers. Het niveau is overwegend recreatief (7, 8) waarbij ook plaats is voor beginnende tennissers.

Sinds het seizoen 2022 zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met TCO/TVK, waarbij de leden van beide vereniging gebruik kunnen maken van elkaars banen. 

Wij hebben een automatische verlenging van het lidmaatschap, tenzij voor 1 oktober opgezegd. Dit is vastgelegd in de Statuten. Je opzegging wordt altijd bevestigd. Wij hebben Statuten en een Huishoudelijk Reglement.

Privacy verklaring

De gegevens van leden worden opgenomen in de ledenlijst van TIE-Break en gebruikt voor beleidsvorming van de vereniging, het versturen van informatie over de vereniging en de activiteiten en vergaderingen van de vereniging en voor het innen van de contributie. Ook wordt een deel van deze gegevens gedeeld met tennispark Overdam ten behoeve van de toegang tot het park en het aanmaken van een parkkaart. Onder de TIE-Break leden wordt voor het maken van onderlinge (tennis)afspraken jaarlijks een ledenlijst verstuurd met namen, e-mail adressen en telefoonnummers. Tot maximaal twee jaar na opzeggen van het lidmaatschap worden de gegevens door de secretaris van TIE-Break bewaard daarna worden ze verwijderd. In de financiële administratie van TIE-Break opgenomen gegevens worden volgens fiscale richtlijnen zeven jaar bewaard. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik en het bewaren van de gegevens van leden kan contact worden opgenomen met het bestuur via een e-mail aan de bestuursmail.